Folkets hus

Samfunnshuset - tidligere Folkets hus

Sulitjelma Samfunnshus er i dag organisert som et andelslag der Sulitjelma Faglige Samorganisasjon er den største andelseieren. Folkets Hus i Sulitjelma, som det opprinnelig het, ble innviet med stor fest 1. mai 1926.

Men Samfunnshuset har det ikke så godt. I dag roper huset etter oppgradering og rehabilitering på alle plan, men det finnes ikke penger til "slik virksomhet". Eierne (LO) og de øvrige andelshaverne skyter ikke inn nødvendig kapital, og aktører som henter ut store verdier fra Sulitjelmaområdet har ikke noe eierforhold til annet enn resursene som gir avkastning, og eierne bruker heller overskuddene på "sine egne hus" enn å legge noe igjen i Sulitjelma. Nedenfor ser du bilder av huset tatt da og nå.

Du finner mer om bakgrunnen for byggingen av Folkets Hus i artikkelen Folkets Hus, Sulitjelma av Hans Enge (1937). Artikkelen ligger på Sulitjelma Historielag sine sider.

Kilde: Gamle Sulitjelmabilder. Det nye Folkets Hus. 1. mai 1926. (I.K.).

18.06.2011. Dagens Samfunnshus under Mons Petter-festivalen 2011.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK OG KOMMENTARER FRA LESERNE:

Erling V. Ingebrigtsen har knyttet disse historiene til Charlotta-området og Folkets Hus:

Kilde: Gamle Sulitjelmabilder.

Tekst: Charlotta Grube. Her var en serie gruveinnslag i lia fra nr. 1 til 6 med bremsebane ned til linbanestasjonen som gikk videre til Sandnes. Ca. 1900. (I.K.)

31.05.2011:

Så ser jeg på lia over Charlotta. - Steintippene efter de fem stollene har nok vondt for å gro igjen. Er vel for mye svovel i massen. Kan svakt huske restene etter bremsebanen fra gruvene og ned til fyllkassene på linbanestasjonen som lå litt sydvest for nuværende "Folkets Hus". (Legger ved gammelt foto). Husker svære kveiler med ståltau og rustne kibber på fyllinga. Alt dette ble jo unødvendig da Seksastollen ble drevet inn og malmen tatt ut med hjelp av tyngdekraft og skinnegang. Og bordstullen, kontorbrakka og skeidehuset, de lå 50 meter syd  for "Folkets hus", og var lekeplassen for oss gutta i Charlotta. Alt lå forlatt og spøkelsesaktig da gruvene der oppe ble lagt ned.

Så ble "Folkets hus" bygget omkr. 1926, og da satt vi gutta som kråker på de gamle papptakene og hørte på 17.mai-taler fra Folkets Hus-verandaen. (Ble nok tjære i baken på finbuksa da).  

Og på samme foto kan man faktisk skimte anleggsveien som gikk  fra brakka Stor Charlotta og i steinura opp mot gruve 1 til 5.

Jeg prøvde å gå opp der for ca. 15 år siden, men den har rast ut og er faktisk farlig. Det beste er nok å klyve opp jordskråningen i lia ved kirken. Fint utsyn mot nord deroppe fra, forresten.

Vår trofaste  kommentator Erling V. Ingebrigtsen har sendt oss dette bildet  der han som 7-åring  "sitter på brua som ligger over "Seksastollen".  Bildet er tatt i 1927.

Under overskriften TEPPEFALL FOR "FOLKETS HUS" har Jan Olav Ingvaldsen i AN INDRE 29.04.2009 et intervju med Kjell Basse Lund fra Sulitjelma. Jeg har tillatt meg å kopiere innlegget med foto (og håper det går ustraffet hen):

Artikkelen gir en fin beskrivelse av tilstanden til huset i dag, og litt historikk, så jeg tillater meg å gjengi den i sin helhet nedenfor:

Vi må nok ta inn over oss at huset er i ferd med å gå ut på dato. Huset kan reddes og tilpasses dagens og fremtidens krav, men da snakker vi om pengesummer vi ikke har, sier Kjell Basse Lund, LO-leder og representant for en av hovedeierne i andelslaget til Sulitjelma samfunnshus.

Inne på Miljøkafeen sitter tre damer og spiser eplekake. Samlet alder er mer enn 250 år.

- Tar de huset fra oss mister vi vårt samlingssted. Her danser vi seniordans og her møtes vi daglig til kaffekos hos ho Hildur, sier Ingrid Pedersen (89).

Praktbygg

Da Folkets hus sto ferdig i 1926 til en pris av mer enn 70.000 kroner var det praktbygg og det største i sitt slag nord for Trondheim.

Da hadde arbeidsfolket kjempet mot gruveselskapet og mot seg selv siden tanken om et eget hus ble sådd i 1907.

Det hører med til historien at gruveselskapet ga et tilskudd på 10.000 kroner og at direktør og gruvesjef tegnet mange andeler sammen med arbeiderne. Senere skulle gruveselskapet komme til å bidra direkte eller via ulike fond med store pengesummer til drift, utvidelser og renovasjoner.

Ingen dans

Gjennom årene har huset gitt rom til kafe', biblioteket, kino, festsal, ungdomsklubb, skytebane, riksteater, konserter, revyer, omreisende kulturpersonligheter, frisør, kiosk, møterom, øvingslokaler for kor og korps. Nå er det slutt for kino og kiosk, biblioteket er flyttet til skolen. Fortsatt driver Hildur Skjellhaug kafe'. Ungdommen har sine lokaler og på scene og musikkrom øver fortsatt voksenkorpset. Frisør er det også noen dager i uken. På partikontoret møtes pensjonistene til seniordans.

Det er lenge mellom dansekveldene i festsalen, men når 1. mai kommer fylles lokalene og man aner fordums stolthet.

Pålegg

Fra kommunen kommer årlig et tilskudd på 150.000 kroner, men når en samlet inntekt ikke er mer enn 250.000 kroner blir det fint lite tilbake til vedlikehold og til å lukke kommende pålegg fra branntilsynet.

I flere år har husstyret ønsket toaletter som også kan brukes av bevegelseshemmede. Taket på tilbygget fra sist på 1940-tallet lekker og det fryktes at spikrene som holder steinhellene på taket på plass skal gi etter for rustangrepene.

Har tro

LO-leder Kjell Basse Lund har ikke gitt opp selv om fremtiden til huset er langt annet enn lyserødt.

- Jeg kan ikke se for meg et lokalsamfunn uten et hus for kulturen. Selv om vi sliter med dårlig økonomi holder vi liv i huset og klarer gjennom dugnadsinnsats å utføre noen reparasjoner og litt vedlikehold, sier Lund.

Sulitjelma har ingen samlingspunkt utenom Samfunnshuset. Dersom huset må stenge dørene vil dette i verste fall være med på å passifisere et fra før rikt kulturelt tilbud som ikke bare har betydning for stedet Sulitjelma men for hele indre Salten. Aktiviteter som i dag foregår på huset må kanskje flytte til andre lokaler utenom bygda.

Som det fremgår av artikkelen ovenfor er det mange brukere av huset i dag som da må se seg om etter andre lokaler, og i verste fall innstille sin aktivitet. Sulitjelmasamfunnet er en bærer av en blomstrende kultur i hele Saltenregionen, spesielt gjennom Mons Petter-Festivalen. Tidligere ble Mekken på industriområdet benyttet til større arrangementer. Dette store bygget er nå solgt og skal benyttes til nyetablert industri (heldigvis). Vi får håpe at gode krefter finner en løsning slik at Samfunnshuset kan bestå videre.

Samfunnshuset 1. mai 2009

I midten av november 2009 tok ildsjeler saken i egne hender og startet opp med en storstilt dugnadsaksjon med oppussing av storsalen som et første mål. Planen er å rive båsinndelingen, slipe og lakkere golvet, male opp rommet og sy nye gardiner. For å dekke utgiftene er det satt i gang kronerulling.

Og søndag 30. november ble en nyoppusset storsal tatt i bruk i forbindelse med julegrantenninga i inngangen til adventstida. Kronerullinga har hittil innbrakt 36.000 kroner. Neste post er renovering av toalettene.

Her kan du lese aksjonens pressemelding (fra Sulisavisa).

Les mer på hjemmesiden til Sulitjelma Samfunnshus.Sulitjelma Samfunnshus 1. mai 2009.

Les mer på hjemmesiden til

Sulitjelma Samfunnshus