TRANØY

 Åpne "Laffens side om Tranøy" som pdf-fil

(Sidene (35MB) kan lastes ned og skrives ut til privat bruk)

Tranøy sett fra sjøsida og Heimerhavna. (Foto: Målfrid Elsbak)

Laffens side om Tranøy

(klikk for å åpne)

INNHOLD

_________________________________________________________

Dette er en historie om det minste tettstedet i Hamarøy.

 

Om handelsstedet Tranøy med de forskjellige eiere og drivere.

Om Losstasjonen som fikk fart i utviklingen.

Om nedgangstider og forfall.

Om Edvardas-perioden og ny optimisme og fremgang.

Historien om Tranøy - som du finner på disse siden - er skrevet av Olav (Laffen) Elsbak fra Tranøy. Her ønsker vi å gi en kort presentasjon av Elsbak:

Olav er født og oppvokst på Tranøy, og har derfor førstehånds kjennskap til det han skriver om. Han har vært kjøpmann på stedet i mer enn 50 år, har vært med i Hamarøy kommunestyre i 20 år, hvorav 16 år som ordfører og 8 år i Fylkestinget.  Han har vært styremedlem i Hamarøy Sparebank i 20 år, herav 7 år som formann. Laffen Elsbak har også vært styreformann i Nord-Salten Kraftlag i 21 år. I 2001 ble han invitert til Slottet.

(Sverre Pettersen)